CHLADICÍ KAPALINA MAXIGEL PLUS

Klasifikace

MAXIGEL PLUS splňuje požadavky dle Renault V.I. 4101001 a normy AFNOR R 15-601 a ASTMD 3306.

Charakteristika

Koncentrovaná chladicí kapalina do chladičů motorových vozidel, s nízkým bodem tuhnutí na bázi ethylenglykolu a organických inhibitorů koroze. Neobsahuje fosfáty, aminy ani dusitany.

Použití

MAXIGEL PLUS je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, především celohliníkových. Používá se k přípravě trvalé náplně uzavřených chladicích systémů automobilových motorů a podobných zařízení. Celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před korozí. Chladicí kapalina MAXIGEL PLUS je schválena pro první plnění autobusů Karosa (součást koncernu Irisbus) s motorem Renault a Iveco. Působí škodlivě na lak. Při potřísnění lak ihned omyjte vodou. Ředí se destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou. Maxigel Plus : voda = bod tuhnutí ve °C = bod varu ve °C: 1 : 2 = -18 = 105 1 : 1,5 = -27 = 108 1 : 1 = -38 = 110 Poznámka: Tolerance teplot +/- 2°C.

Vzhled

MAXIGEL PLUS je čirá kapalina žluté barvy bez zápachu obsahující 1,2-ethandiol (monoethylenglykol = MEG = Ethan-1,2-diol = ethylenglykol) a organické inhibitory koroze. S vodou je mísitelná v každém poměru.

Záruka

Záruční doba je 60 měsíců od data výroby.

Balení

60 a 200 L sudy