Destilovaná voda

Charakteristika

Destilovaná voda pro technické účely - k ředění kapalin v domácnostech i pro průmyslové použití.

Použití

Destilovaná voda se používá k ředění kapalin - např. Fridexu, Fritermu, Glacidetu, k doplňování odparu Solarenu, k doplnění akumulátorů, napařovacích žehliček, ve fotografické praxi a v mnoha dalších oborech. Není vhodná pro lékařské a potravinářské účely.

Vzhled

Čirá kapalina bez barvy, chuti a zápachu. Od obdobných přípravků se odlišuje výrazně nízkou měrnou elektrickou vodivostí <10 μS. Vyznačuje sa nízkým obsahem chloridů, floridů, síranů, vápniku, horčíku, mědi a železa. Destilovaná voda Velvana patří k nejkvalitnějším destilovaným vodám na českém trhu.