Diesel aditiv - zimní přísada do nafty

Klasifikace

Technické informace Vzhled : nažloutlá, mírně zakalená kapalina Hustota při 20°C v kg/m3 : 825 - 880

Charakteristika

Diesel zimní přísada do nafty je zejména doporučena pro ošetření motorové nafty (středních destilátů), které již obsahují rafinérská aditiva pro snížení bodu tuhnutí a filtrace (zimní nafta). Funguje na bázi snížení procesu krystalizace n-parafínů, které se vylučují z paliv za nízkých teplot. Přísada snižuje CFPP (teplota, při které vosk vylučovaný z nafty začíná při standardizovaném testu ucpávat filtr) a bod tuhnutí paliv.

Použití

Přípravek je určen pro předcházení problémům s filtrovatelností paliv za nízkých teplot. Musí být aplikována předem. Aplikujte do motorové nafty (a středního destilátu) při teplotě 5°C nebo vyšší, tak lze využít maximální účinnosti tohoto produktu.