FRIDEX® BUS&TRUCK

Charakteristika

Fridex® BUS&TRUCK je roztokem 1,2-ethandiolu s inhibitory koroze, stabilizátory, odpěňovadly a přísadou proti náhodnému požití. Fridex® BUS & TRUCK plně odpovídá normě ASTM D 6210 (Fully Formulated Glykol Base Engine Coolant for Heavy Duty Engines). Fridex® BUS&TRUCK se vyznačuje vysokým obsahem molybdenanů a dusitanů, jejichž přítomnost zaručuje kontinuální ochranu chladicího systému proti korozi především pro vysoce zatěžované motory. Je to čirá, modrozelená kapalina mísitelná s vodou v každém poměru.

Použití

Fridex® BUS&TRUCK se používá v příslušném naředění demineralizovanou vodou k přípravě chladicí nízkotuhnoucí kapaliny. Tato je pak určena k trvalé náplni uzavřených chladicích systémů motorových vozidel s přeplňovanými dieselovými či plynovými motory. Chrání před poškozením mrazem a korozí. Neředěný Fridex® BUS&TRUCK je hořlavou kapalinou IV. třídy. FRIDEX® BUS&TRUCK/voda = bod tuhnutí. 1 : 1,5 = -23 °C 1:1 = -37 °C. Poznámka: Tolerance teplot +/-2°C.

Záruka

Záruční doba je 60 měsíců od data výroby.

Balení

Kanystr 25l, sud 60L a 200 l, kontejner 1000 l