FRIDEX® EKO

Klasifikace

FRIDEX® EKO splňuje normu ASTM D 5216.

Charakteristika

Netoxická koncentrovaná chladicí kapalina určená pro všechny typy starších i nových motorů včetně celohliníkových. Výměnná lhůta Fridexu Eko je 2-3 roky (podle doporučení výrobce motorového vozidla nebo chladícího systému). Celoročně chrání systém proti korozi a zvyšuje odolnost proti přehřátí.

Použití

FRIDEX® EKO se používá v příslušném zředění, jako nejedovatá chladicí kapalina s nízkým bodem tuhnutí, k trvalé náplni uzavřených chladicích systémů motorových vozidel, topných, chladicích i klimatizačních systémů, tepelných výměníků a podobných zařízení s dlouhou výměnnou lhůtou. Nevhodný pro styk s pozinkovanými materiály a lakem. Nedoporučuje se mísit s chladicími kapalinami jiných výrobců. FRIDEX® EKO se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. FRIDEX® EKO : voda = bod tuhnutí ve °C: 1 : 2 = -15°C 1 : 1,5 = -20°C 1 : 1 = -30°C Poznámka: Tolerance teplot +/- 2°C

Vzhled

FRIDEX® EKO je čirá, nažloutlá kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Je to roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG = propan-1,2-diol = propylenglykol) s inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovadlem. Neobsahuje fosfáty, dusitany, aminy. Je biologicky odbouratelný. Nenarušuje pryžové součásti chladicího systému.

Záruka

Záruční doba je 60 měsíců od data výroby.Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.

Balení

60 L, 200 L, 1000 L