FRIDEX G PLUS READY -30°C

Klasifikace

Chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu moderního složení s prodlouženou životností – 5 let obsahující organické inhibitory koroze.

Použití

Fridex G Plus Ready –30°C plňte do čistého chladicího systému podle pokynů výrobce motorového vozidla. Působí škodlivě na lak. Při potřísnění lak ihned omyjte vodou. Nedoporučujeme vzájemně mísit Fridex G Plus Ready –30°C s chladicími kapalinami jiných výrobců. Nevhodný je styk s pozinkovanými materiály.

Balení

Balení: 1L, 3L