HYDRAVEL® M

Charakteristika

Nehořlavá hydraulická kapalina k náplni hydraulických strojů pracujících na hydrostatickém principu. Viskózní kapalina má nažloutlou barvu s opalescencí. Jedná se o aditivovaný vodný roztok glykolu s inhibitory koroze a protioděrovými přísadami.

Použití

Hydravel M se používá k náplni hydraulických strojů pracujících na povrchu při provozní použitelnosti od –18°C až do +65°C. Plní se do hydraulických systémů podle návodu výrobce používaného stroje. Za provozu dochází k částečnému snižování obsahu vody. Přípravek je určen k přímému použití - bez ředění.

Záruka

Záruční doba je 36 měsíců od data výroby.

Balení

sud 200 L