SERVO – AKTIVNÍ PĚNA A

Charakteristika

SERVO - AKTIVNÍ PĚNA A je rychle působící přípravek s vysokým mycím účinkem. Je určena k předmytí silně znečistěných automobilů v mycích linkách. Jedná se o vodný roztok neionogenních tenzidů s přísadou speciálních zpěňujících látek s vysokým odmašťujícím účinkem a alkálií.

Použití

Přípravek se obvykle používá pro předmytí znečištěného vozu v mycích linkách vybavených chemickou čistírnou odpadních vod. Podle množství Aktivní pěny (jejího naředění), tlaku vzduchu a vody lze regulovat její pěnový efekt. Podle typu dávkovacího systému se používá jako koncentrát nebo ředěná vodou v poměru 1:1. Dávkování obvykle 15 - 20ml na 1 automobil.

Záruka

Záruční doba je 36 měsíců od data výroby.

Balení

25L HDPE konev