SERVO - FLOTAČNÍ ČINIDLO

Charakteristika

Přípravek se používá k úpravě recirkulované vody zejména v mycích linkách vybavených flotační čistírnou odpadní vody. Jedná se o 40 % vodný roztok síranu hlinitého, konzervantu a inhibitoru koroze. Je to bezbarvá kapalina s mírnou opalescencí, kyselé reakce.

Použití

Produkt se dávkuje prostřednictvím dávkovacího čerpadla čistírny odpadních vod. Přípravek se obvykle používá neředěný, případně jeho koncentraci upravte podle pokynů výrobce ČOV.

Záruka

Záruční doba minimálně 36 měsíců.

Balení

25L HDPE konev