SERVO - NEUTRALIZAČNÍ ČINIDLO

Charakteristika

Přípravek se používá k neutralizaci a úpravě pH vody v čistírnách odpadních vod. Jedná se o 40 % bezbarvý vodný roztok hydroxidu sodného. Produkt je vhodný pro úpravu pH vody v mycích linkách - pro zvýšení jejího pH respektive pro její neutralizaci.

Použití

Přípravek se obvykle používá neředěný, případně jeho koncentraci upravte podle pokynů výrobce ČOV. Dávkuje se prostřednictvím dávkovacího čerpadla čistírny odpadních vod.

Záruka

Záruční doba minimálně 36 měsíců.

Balení

25L HDPE konev