UNISOLVENT

Charakteristika

UNISOLVENT je bezoplachový čisticí a odmašťovací přípravek.Jedná se o čirou, bezbarvou až slabě nažloutlou kapalinu s mírným zápachem. UNISOLVENT je směs speciálních organických bezaromatických rozpouštědel a chlorovaných uhlovodíků.

Použití

UNISOLVENT se používá k čistění a odmašťování elektrických a mechanických zařízení za chodu i po demontáži /vinutí el. motorů a generátorů, startérů, jističů, poplašných zařízení, ložisek apod. Odstraňuje mechanické nečistoty, usazeniny, mastnoty, saze a prach. Aplikace se provádí upravenou pistolí na stlačený vzduch, ručními rozstřikovači, štětcem nebo ponorem. Musí být znemožněn styk přípravku s plamenem nebo předmětem teplým nad 50°C. Před vlastním použitím Unisolventu se z čištěného předmětu odstraní hrubé nečistoty proudem stlačeného vzduchu a potom se prostředek aplikuje máčením nebo stříkáním. Čistění máčením: předmět se ponoří celý do lázně Unisolventu nebo se Unisolvent nanese štětcem na předmět a nechá se 20 minut působit. Poté se předmět z lázně vyjme a uvolněné nečistoty se spolu se zbytky Unisolventu odstraní proudem vzduchu nebo setřením textilií. Po opláchnutí následuje osušení proudem vzduchu. Čistění stříkáním: na čištěný předmět, nejlépe za jeho otáčení, se nastříká ze vzdálenosti 5-20 cm Unisolvent v proudu stlačeného vzduchu /cca 6 atmosfér/ v takovém množství, aby se vytvořila souvislá namočená plocha a prostředek se dostal do štěrbin. Po 5 až 20 minutovém působení se opět předmět opláchne Unisolventem v proudu stlačeného vzduchu a následuje vysušení proudem vzduchu. Pokud nebude předmět dokonale vyčištěn, je možno opakovat postup i vícekrát.

Záruka

Záruční doba minimálně 36 měsíců.

Balení

sud 50 L, 200 L