FRIDEX® EKO EXTRA

Charakteristika

Moderní netoxická chladicí kapalina FRIDEX® EKO EXTRA je určena pro chladicí systém litinových a celohliníkových motorů. FRIDEX® EKO EXTRA obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze na bázi anorganických i organických solí, které celoročně chrání chladicí systém před korozí. Jeho výměnná lhůtu je stanovena po ujetí 200 000 km nebo po 5-ti letech provozu, ve vysoce přeplňovaných dieslových motorech pouze po dvou letech. FRIDEX® EKO EXTRA je certifikovaný akreditovanou zkušební laboratoří 1152.1.

Použití

FRIDEX® EKO EXTRA je určen a schválen pro motory KAROSA (Iveco), SOR, TEDOM a Merecedes-Benz. FRIDEX® EKO EXTRA se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. FRIDEX® EKO EXTRA : voda = bod tuhnutí ve °C: 1 : 2 = -15°C 1 : 1,5 = -21°C 1 : 1 = -33°C Poznámka: Tolerance teplot +/-2°C

Vzhled

FRIDEX® EKO EXTRA je čirá růžová kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Je to roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG = propan-1,2-diol = propylenglykol) s inhibitory koroze. Neobsahuje fosfáty, aminy ani dusitany. Je biologicky odbouratelný.

Záruka

Záruční doba je 60 měsíců od data výroby. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.

Balení

60 L, 200 L, 1000 L kontejner